Üzletszabályzat

Általános Szerződési Feltételek

·         1. Bevezető rendelkezések.

Az alábbiakban leírt szerződési feltételek a http://trekkingkerekparok.hu – PNÉ Mobil  Korlátolt Felelősségű Társaság, mint elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó (a továbbiakban : szolgáltató) által üzemeltetett http://trekkingkerekparok.hu internetes áruházban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Ön megrendelésének jóváhagyásával az alábbi szerződést elfogadja, amely az Európai Unió vonatkozó 97/7/EK irányelvének szabályaira épülő 17/1999. (II.5.) Korm. rend. előírásainak figyelembe vételével készült.
Kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el, esetleges kérdésével forduljon bizalommal az oldal üzemeltetőjéhez.
Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és a http://trekkingkerekparok.hu oldalán rendelést küld, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti, és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, amely Ön és az üzemeltető PNÉ Mobil Kft. között létrejött. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa a szerződést, a változtatások nem térhetnek el a jogszabályi előírásoktól és nem vonatkozhat a teljesítés alatt lévő megrendelésekre. Kérjük, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes szerződési feltételeket.
A webáruházban csak cselekvőképes természetes ill. jogi személy vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a megrendelő és a szolgáltató között, mint távollévők között kötött szerződés jön létre a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint. A szolgáltató kötelezettséget vállal a megrendelés tárgyában a tőle elvárható legkörültekintőbb magatartás tanúsítására, a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor, vagy az aktuálisan –rendelés- függvényében- kiválasztott fizetési módon kiegyenlíti.
A szerződés oly módon jön létre, hogy a megrendelő a webáruházban kiválasztott tételeket elektronikusan megrendeli. A megrendelési folyamat során Ön megismeri a termékeket, annak paramétereit, tulajdonságait és jellegzetességeit, az árakat és fizetési feltételeket és az áru átvételének módját. A megrendelés érvényesítéséhez el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF, jelen dokumentum.)

·         2. Szerződő felek azonosítása.

A szerződés a PNÉ Mobil Kft. mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A PNÉ Mobil Kft az általa üzemeltetett weblapon keresztül leadott rendelésekért felel, azt nyilvántartja és a szerződés keretei között teljesíti. A rendelés elfogadásához az Ön, vagy cége azon adatai szükségesek, amelyeket a weblap regisztrációs oldalon kell megadni. A hiányosan, hamisan, vagy pontatlanul megadott adatokkal a megrendelés elutasításra kerül, illetve a szerződés nem jön létre. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak a rendelést töröljük és a teljesítésétől indoklás nélkül elállunk. A rendelés státuszáról e-mailben értesítjük.

·         3. Jótállás, szavatosság, elállás.

Abban az esetben , ha az áru hibás illetve meghibásodik a Ptk. a 151/2003.(IX.22.) Korm. rend. illetve a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szerint jár el az eladó. Ennek érdekében a vásárló kérheti a jótállási jegy szerint az árú javítását, javítószolgálat igénybevételét, az áru cseréjét.
Amennyiben az átvett árucikk hibás, és bizonyíthatóan gyárilag hibás, azt díjmentesen kicseréljük. díjmentesen kicseréljük, kivéve, ha azt a termék információs lapján – garancia szelvényén jelöltük. A szállítás során keletkezett hibákért a PNÉ Mobil Kft. nem vállal felelősséget. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük, az áru előzetes visszapostázása, illetve a cég központjába történő visszaszállítás esetén. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges. A visszaküldés díja a vásárlót terheli.
A PNÉ Mobil Kft. nyolc munkanapon belüli indoklás nélküli elállási jogot biztosít. Elállás esetén az értékesítő a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríti. Az elállás miatt felmerült költségek rendezése a távollévők között kötött szerződésekről szóló törvény alapján történik. Amennyiben a törvénytől eltérő szavatosságot, vagy jótállást biztosít az eladó, minden esetben az értékesített termék információs lapján teszi közzé. Az információs lapon található eltérő szavatossági és jótállás vállalását jelen szerződéssel együtt kell értelmezni.
A PNÉ Mobil Kft. kellékszavatosságot vállal az általa értékesített termék után, amennyiben az nem felel meg a szerződéssel elérni kívánt célnak, vagy a rendeltetésszerű használat követelményeinek a teljesesítés időpontjában.
Az elállás során:

- a vevő viseli az elállásból eredő minden felmerülő költséget
- előzőleg kell a terméket visszajuttatni az eladónak, minthogy a vásárló a vételárat visszakapta volna
- az árucikk csak az eredeti csomagolásban, az eredeti okmányokkal és számlával együtt szolgáltatható vissza
- amennyiben az árucikk sérült, vagy viseltes állapotban van, az eladó kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A fogyasztó kifogásait a vásárlói ügyfélszolgálat keretei között érvényesítheti.
A PNÉ Mobil Kft az új és tökéletes állapotú termékek mellett alkalmanként olyan új és használt árukészletet is kínálhat eladásra, melyeknek beszerzése kedvező feltételekkel történik. (pl. a gyártók aktuális modellválasztékában már nem szereplő és használt termékek) Ezeket az árukat az információs lapon külön megjelöljük, közöljük azok műszaki színvonalát, használhatóságát, alapvető tulajdonságát és az értékesítés feltételeit, melyek biztosítják azokat az információkat, amik a vásárló döntéshozatalához szükséges.

·         4. Árak.

A termékek adatlapján feltüntetett ár a termék bruttó ajánlati ára. Ezen kívül külön lapon szerepel a szállítási szolgáltatás költsége (Általános Segítség 8. pont). Az ajánlati ár ennek megfelelően az adott pillanatban érvényes áru vételárából, valamint a szállítási árból tevődik össze, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi és a rendelést jóváhagyja. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható. Amennyiben valamely rendelés, vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak.
Az árak folyamatosan követik a beszerzési árak változásait. Ezért az eladó fenntartja magának az indokolás nélküli árváltoztatás jogát, amely a már megrendelt termék árát is érintheti. Nagyobb összegű vásárlás esetén a PNÉ Mobil Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a vásárlóval egyeztetve előleg fizetést kérjen.

A webáruházban közölt termékek nem az aktuális készletet tükrözik! Előfordulhat, hogy a Vásárló által megrendelt terméket már a PNÉ Mobil Kft. sem tudja beszerezni. Ebben az esetben a PNÉ Mobil Kft -t kártérítési kötelezettség nem terheli.

Az akciós kerékpárok, akciós termékek esetében előfordulhat, hogy az akciós ár csak a készleten lévő kerékpárra, termékre érvényes.

A webáruházban található termékek melletti ár csak internetes megrendelések esetén érvényes, az üzletben ettől eltérő árak szerepelhetnek. Ha személyesen szeretné átvenni a terméket a webáruházban található árral, akkor kérem adja le rendelését, és válassza az üzletben való átvételt!
Üzletben való átvétel esetén a terméket dobozban adjuk át, gyárilag összeszerelt mértékben. Amennyiben a termék összeszerelését, üzembe helyezését kéri a vásárló, annak díját a helyszínen köteles fizetni. Az aktuális díjat a termék határozza meg.

5. Az eladó felelősségvállalása.

A PNÉ Mobil Kft. nem vállal felelősséget az információs oldalon esetlegesen előforduló elírási hibákért, az oldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, melyet nem minden esetben közlünk. Az árváltozás jogát fenntartjuk. A PNÉ Mobil Kft. fenntartja magának a jogot a felhasználóval szemben, a szolgáltatás és a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó törlésre, szüneteltetésére, változtatásra bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körű, vagy részleges megszüntetésére. Az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal. Mivel a PNÉ Mobil Kft. mint kereskedő lép fel a kerékpár gyártók és a vásárló között, ezért nem vállal felelősséget, semmilyen olyan kárért, amely a vásárlás után közvetlenül, vagy közvetve a megvásárolt áruval kapcsolatos. Ön kijelenti, hogy a harmadik személy által a PNÉ Mobil Kft -n keresztül nyújtott szolgáltatással kapcsolatos jogi és kártérítési vitákba nem vonja be a PNÉ Mobil Kft -t, és dolgozóit. Ezen ügyek intézése csak a gyártó és a vásárló hatáskörébe tartozik.

·         6. A vásárló felelősségvállalása.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a PNÉ Mobil Kft számára. A PNÉ Mobil Kft ilyen esetben a többletköltséggel megterheli megrendelő virtuális számláját, és annak teljesítésekor a többletköltség összegéről számlát állít ki.

·         7. Pénzügyi elszámolás.

Az eladó az áru kiszállításakor minden esetben számlát küld, melyet az áru leszállításának átvételekor kell egy összegben kifizetni, illetve egyes esetekben a cég székhelyén áru átvételekor, illetve előre utalással.

Üzletünkben a következő egészségkártyákkal is fizethet: MKB, K&H,OTP-szabadidő kártya,
Vasutas,,  Generali  AXA,Tempo, Postás,  stb. egészségkártyával.

A pontos aktuális listáért érdeklődjön személyesen üzletünkben!

Egyes egészségpénztáraknál készpénzfizetés után számlát állítunk ki, mellyel vissza tudja igényelni a vásárlás értékét. A számla értéke helyben fizetendő.

Üzletünkben az akciós termékeket csak készpénzzel lehet fizetni!

·         8. Szállítási határidők, árak és feltételek.

Cégünk vállalja, hogy a megrendelt csomagokat 2 illetve 14 (külső raktár esetén) munkanapon belül a futárcég részére átadja (amennyiben a megrendelt termék raktáron van), és azok további 48 órán belül kiszállításra kerülnek. (A futárcég által vállalt szállítási határidő Budapestre és vidékre max. 48 óra, amely a hétköznapokra értendő)

A megrendelése után telefonon/ emailben fogjuk Önnel felvenni a kapcsolatot, hogy megbeszéljük a részleteket.

A szállítás futárszolgálattal történik.

A kerékpárokat részben összeszerelve, dobozban kapja meg, melynek plusz költsége nincsen.
Ahhoz, hogy a kerékpár szállítható legyen, a kormányt elfordítjuk, kivesszük a pedálokat, illetve adott esetben az első kereket is. Ezen dolgok helyreállítása a Vásárló feladata.
A kormányhoz 5-ös, vagy 6-os imbuszkulcs szükséges, a pedálokat 15-ös villáskulccsal tudja meghúzni. Itt a menetet érdemes a betekerés előtt gépzsírral bekenni. A pedálok betekerésénél figyelni kell, hogy a jobb oldalra a jobb oldali pedált (right felirat), a bal oldalra a bal oldali pedált (left felirat) tekerjék! Az első kerekek visszaszereléséhez is 15-ös villáskulcs szükséges, ha esetleg nem lenne gyorszáras. A BMX kerékpároknál leszereljük a pegeket (ugrálókat), ehhez 15-ös, 17-es, vagy 19-es csőkulcsra lesz szükség.

A fitnesz terméket eredeti állapotban kapja meg, tehát az összeszerelés a Vásárló feladata. Az ebből eredő károkért a PNÉ Mobil Kft nem vállal felelősséget.

Árak:

Magyarország területén belüli szállítás esetén:

- 1 csomag 50.000 Ft feletti rendelés esetén: INGYENES –webshopban történő vásárlás esetén.

- 1 csomag 50.000 Ft alatti rendelés esetén: 2000 Ft

A csomag maximum 20 kg-os lehet.

20KG felett az MPL szabályzata határozza meg a díjat!

Az ingyenes szállítás kizárólag webshopos rendelés esetén vehető igénybe.

Áraink csomagonként értendőek és tartalmazzák az ÁFÁ-t.

A fentiektől eltérő szállítási határidők az adott árucikknél külön megjelölésre kerülnek. Amennyiben egy megrendelésen különböző szállítási határidejű árucikkek vannak, akkor a hosszabb szállítási határidő az irányadó.

Amennyiben a Vásárló a PNÉ Mobil Kft. által összeállított csomag feladása után mondja vissza megrendelését, a szállítás teljes költsége a Vásárlót terheli!

Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a webshop szerkesztőségét kártérítési kötelezettség NEM terheli.

·         9. Szerzői jog.

Tilos a PNÉ Mobil Kft. engedélye nélkül a nevet, képet, logót felhasználni, minden olyan termékhez, vagy szolgáltatáshoz, amely nem tartozik a körébe, amely alkalmas az ügyfelek megtévesztésére, a PNÉ Mobil Kft. vagy a weboldalunk lejáratására. Az oldalain található egyes szöveges információk, képek, emblémák, tipográfiai és design elemek a szerzői jog hatálya alá esnek, tilos azokat a PNÉ Mobil Kft írásos engedélye nélkül sokszorosítani, terjeszteni vagy felhasználni.

·         10. Adatvédelem.

A Vásárlók által megadott személyes adatok kezelése az Adatvédelmi törvény hatályos szabályainak megfelelően történik. A Szolgáltató a Vásárlók ezen adatait az adott szolgáltatás teljesítése, valamint a jövőben más szolgáltatásairól való közvetlen tájékoztatás továbbítása érdekében tárolja és kezeli, azt harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adja tovább.

cégnév: PNÉ Mobil Kft.

kapcsolattartó személy: Plita Péter

székhely: 5000 Szolnok Mikes utca 10.

üzlet: 5000 Szolnok Pozsonyi út 13.

Tel: 56/343171

e-mail:trekkingkerekpar@gmail.com

cégjegyzékszám: 16-09-008286

felügyeleti hatóság: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37.
Telefon:56/513-336 email:Fogyved_eaf_szolnok@nfh.hu

Társaságunk a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.pszaf.hu honlapon keresztül.

Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízó nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit képviseli.

Társaságunk a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban nem részesül.

·         11. Privacy Policy.

Az oldal látogatóiról adatokat gyűjt a web szerverünk, úgymint ip cím, böngésző típusa, beállításai, látogató országa/városa, előző látogatott oldal domain címe.
Az üzemeltető statisztikai összegzést készít a rögzített adatokból, ezen kimutatások végeredménye csak statisztikai formában készülhet el, mely nem alkalmas egyedi azonosítókhoz való kapcsolására. Amennyiben ezt nem szeretné, a böngészoje beállításaival ezt megakadályozhatja, ennek pontos módjáról kérem tájékozódjon a böngészoje súgójában.

Az adatok tárolásánál mindig a leheto legnagyobb biztonságot alkalmazzuk, hogy ezek harmadik személy, illetve illetéktelenek kezébe ne kerülhessenek.

Az oldalon az Adsense hirdetési rendszer keretében reklámokat jelenítünk meg. A rendszer adatokat gyűjt a hirdetésre kattintó felhasználókról azért, hogy ne zavaró, hanem Önöket érdeklő reklámok jelenjenek meg az oldalon. Ezen adatok köréről, illetve felhasználási módjáról kérem olvassa el a Google Adatvédelmi irányelveit!

Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését.

A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.
A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a felhasználók számára a hirdetéseket az Ön webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg.
A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát a Google hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvekfelkeresésével.
Amennyiben bármilyen kérdése van, kérem írjon nekünk!

A szerződés utal az etikai kódexre és magyar nyelven íródott.


MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!